"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

zatrudnienie

Jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik?

Jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik?

W życiu nie raz możemy zetknąć się z sytuacjami, w których znajomość prawa i obowiązujących przepisów będzie nieunikniona. Rozwód i podział majątku, realizacja testamentu zmarłego, sporządzanie umów w firmie, czy problemy związane ze złamaniem prawa administracyjnego, lub karnego, to sytuacje, z którymi zetknąć się można każdego dnia. Jak zatem wśród tylu tysięcy prawników znaleźć tego właściwego, który w sposób profesjonalny reprezentował będzie nasze interesy i pomoże osiągnąć zakładany cel?Dobry prawnik powinien przede wszystkim mieć tak zwane powołanie i być w stu procentach zaangażowany w swoją pracę. Zobacz całość

Prawnik pomocą w sporze z pracodawcą

Prawnik pomocą w sporze z pracodawcą

Współczesne regulacje związane z zatrudnianiem pracowników w szczegółowy sposób określają zasady i wymagania dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Mimo to, często zdarzają się sytuacje, gdy rozwiązanie umowy o pracę nie przebiega tak bezproblemowo, jak powinno to wyglądać zgodnie z literą prawa. Jak można rozwiązać umowę o pracę Zgodnie z zapisami kodeksu pracy umowę o pracę rozwiązuje się w drodze jednego z trzech możliwych sposobów: poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie umowy oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie takiej umowy to sytuacje w zasadzie jasne, zazwyczaj nie rodzące konfliktów. Stąd też są to najczęściej spotykane formy zakończenia umowy o pracę. Nieco inny jest natomiast Zobacz całość

Praca adwokata

Praca adwokata

Zawód adwokata należał niegdyś obok nauczyciela, lekarza i księdza do najbardziej prestiżowych zawodów. Studia prowadzące do wykonywania zawodu adwokata były i są nadal trudne i wyczerpujące, choć prestiż tego zawodu, podobnie jak pozostałych wymienionych, nieco się zmniejszył. Tradycyjnie był to zawód elitarny, często przekazywany z pokolenia na pokolenie (oczywiście przekazywano kancelarię adwokacką, a nie sam zawód), zamknięty. Niedawno zawód adwokata stał się dzięki specjalnej ustawie bardziej dostępny dla tych, którzy nie mieli w rodzinie tradycji prawniczych, więc nieco mniej elitarny, co wedle krytyków tego "otwarcia" może oznaczać nie tylko mniejsze zarobki dla adwokatów, ale przede wszystkim pogorszenie jakości świadczonych usług. Istnieje wiele Zobacz całość

BHP w miejscu pracy

BHP w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to jedna z podstawowych zasad do przestrzegania, których zobowiązani są pracodawcy. Niezależnie od wielkości zakładu pracy i ilości zatrudnianych pracowników zasady bhp i ich przestrzegania są jednym z wyznaczników spełniania obowiązków jakie wynikają z kodeksu pracy. Warto tu też pamiętać, że zasady obowiązują każdego pracodawcę, bez względu na to jaki jest profil jego działalności - takie same obowiązki będzie więc miał zarówno właściciel biura rachunkowego jak i warsztatu samochodowego. Oczywiście ich sytuacja będzie się różniła w szczegółach, jednakże w głównej mierze opierała się będzie na tym samym.Co więc w praktyce oznaczają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy? Zobacz całość

Kiedy przyda nam się coaching?

Kiedy przyda nam się coaching?

Zawrotne tempo życia i konieczność dopasowania się do zmieniających się stale warunków sprawia, że większość z nas po prostu nie nadąża. Jesteśmy tylko ludźmi, czasami z wieloma sprawami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, czasami przerastają nas problemy, albo po prostu nam coś nie idzie. Dążymy do doskonałości, ale sami nie wiemy w którą stronę powinniśmy podążać. Większość z nas twierdzi, że nie jest w stanie przystosować się do tego, jak wygląda teraz świat, ale jest to nieprawda, człowiek Zobacz całość

Lista zadań? Must have!

Lista zadań? Must have!

Mówi się, że w świecie korporacji, szansę na przetrwanie mają tylko najodporniejsi. Nawał pracy połączony z wysokimi wymaganiami szybko weryfikuje, kto ma szansę na zrobienie kariery, a kto odpadnie już w przedbiegach. W korporacyjnym pędzie najistotniejsza jest odpowiednia organizacja czasu pracy. Na całe szczęście współczesna technika przychodzi tutaj z pomocą.Postęp w dziedzinie technologii mobilnych, który dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, jest wręcz ogromny. Ujednolicenie systemów operacyjnych i Zobacz całość

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Każda działalność prowadzona w Polsce, podlega regulacjom prawnym. Wytyczne, co do jej prowadzenia znajdziemy w konkretnych ustawach i rozporządzeniach wydanych przez organy władzy ustawodawczej. Niektóre formy działalności, ze względu na swoją specyfikę, podlegają nie tylko przepisom ogólnym, ale też szczegółowym. Taką formą jest gabinet kosmetyczny, któremu stawiane są szczegółowe wymagania sanitarne, określone w Zobacz całość

Kariera kosmetyczki

Kariera kosmetyczki

Wizyty u kosmetyczki stają się coraz popularniejsze nie tylko wśród Pań ale również coraz częściej wśród Panów. Można więc śmiało powiedzieć, że zawód kosmetyczki ma przed sobą dobre perspektywy. Szczególnie jeśli wiedza kosmetyczna poparta jest odpowiednim wykształceniem. Dzisiaj kosmetologię można studiować na wyższych uczelniach a nawet akademiach medycznych. Można również zawód kosmetyczki zdobyć na Zobacz całość

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

Każdy pracodawca z racji pełnionej funkcji i zatrudniania pracowników, ma wiele obowiązków wobec osób z którymi wiąże go stosunek pracy. Szczególnie ważnym aspektem jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Jest to obowiązek wynikający z zapisów w Kodeksie Pracy.Ewidencjonować czas pracy można na wiele sposobów. Najczęściej, podczas prowadzenia ksiąg obecności, deklarowanych własnoręcznym podpisem. Wiele firm Zobacz całość

Na lepszej drodze

Na lepszej drodze

Dużym pozytywnym akcentem w ofercie firmy Opteam jest możliwość właściwego wyboru opodatkowania, pomoc w organizowaniu podróży na miejsce pracy, załatwianie formalności w urzędach, współpraca z poważnymi przedsiębiorstwami, bezpłatny szybki kurs angielskiego i wiele innych. Firma Opteam rekrutuje mężczyzn do wielu państw Unii. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii praca dla kierowców oferowana jest w miejscach takich jak: Charlton, Bristol, Birmingham, Crick, Grays, Allington, Rugby, Zobacz całość