"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

testy

Jak przetestować kandydatów do pracy

Jak przetestować kandydatów do pracy

Normalna procedura rekrutacyjna skonstruowana jest z 3 etapów. Najpierw kandydaci nadsyłają swoje dokumenty, z reguły pośród których standardowo znajduje się list motywacyjny a także życiorys. Na tym etapie rozpoczyna się wstępna selekcja podań a także odrzucenie aplikujących, których profil kompetencyjny czy mentalny nam nie odpowiada. Drugi etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna pracodawca. Klasyczne testy na rozmowach kwalifikacyjnych nie są zbyt złożone oraz zawierają kilka pytań podstawowych, dzięki którym jesteśmy w Zobacz całość