"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

sanepid

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

specjalnych szatni. W zamieszczonych tam szafkach oddzielnie przechowywana jest odzież robocza, własna i ochronna. Na brudną bieliznę wyznaczone mają być osobne, specjalnie oznakowane pojemniki. Jej pranie nie może natomiast odbywać się na terenie salonu.Kolejna regulacja dotyczy zakazu palenia na terenie salonu, oprócz miejsc specjalnie do tego wyodrębnionych, a także wprowadzania zwierząt. Wiele wytycznych rozporządzenia dotyczy Zobacz całość