"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

Współczesne regulacje związane z zatrudnianiem pracowników w szczegółowy sposób określają zasady i wymagania dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Mimo to, często zdarzają się sytuacje, gdy rozwiązanie umowy o pracę nie przebiega tak bezproblemowo, jak powinno to wyglądać zgodnie z literą prawa.

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy umowę o pracę rozwiązuje się w drodze jednego z trzech możliwych sposobów: poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie umowy oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie takiej umowy to sytuacje w zasadzie jasne, zazwyczaj nie rodzące konfliktów. Stąd też są to najczęściej spotykane formy zakończenia umowy o pracę.

Nieco inny jest natomiast charakter rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy jest to sytuacja nagła, pojawiająca się w wyjątkowych przypadkach i obwarowana ograniczeniami stosowania, określonymi w kodeksie pracy.

Jedna ze stron umowy o pracę wydaje oświadczenie o woli natychmiastowego rozwiązania umowy, ze wskazaniem przyczyn, z jakich miałoby to nastąpić. Praktycznie w każdym przypadku rozwiązanie umowy w tym trybie oznacza spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z tego też powodu w takich sytuacjach strona uważająca się za poszkodowaną, chcąc dochodzić swoich roszczeń zwraca się po pomoc prawnika.

Prawnik, jako osoba z racji swojego zawodu znająca się szczegółowa na przepisach prawa i uprawniona do reprezentowania swoich klientów w takich sytuacjach jest zazwyczaj o wiele skuteczniejsza niż strona, która działa bezpośrednio.

Skorzystanie z pomocy prawnika jest wręcz niezbędne, w przypadku gdy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia skończy się sprawą w sądzie, a tak właśnie dzieje się w dużej części przypadków, w szczególności w tych dotyczących rozwiązania umowy z winy pracownika.

Niewątpliwie chcąc dochodzić swoich racji będziemy mieli o wiele łatwiej, gdy naszą sprawą będzie zajmował się prawnik, który na każdym z etapów sporu będzie dbał o wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości reakcji na tą sytuację, a także będzie dbał o dochowanie wszelkich procedur, tak ażeby z własnej winy nie ograniczyć możliwości dochodzenia swoich praw. Z tego punktu widzenia sięgnięcia po prawnika jest jak najbardziej uzasadnione i racjonalne.

Fotorelacja

praca

pośrednictwo pracy

zatrudnienie