"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

Zawód adwokata należał niegdyś obok nauczyciela, lekarza i księdza do najbardziej prestiżowych zawodów.

Studia prowadzące do wykonywania zawodu adwokata były i są nadal trudne i wyczerpujące, choć prestiż tego zawodu, podobnie jak pozostałych wymienionych, nieco się zmniejszył. Tradycyjnie był to zawód elitarny, często przekazywany z pokolenia na pokolenie (oczywiście przekazywano kancelarię adwokacką, a nie sam zawód), zamknięty. Niedawno zawód adwokata stał się dzięki specjalnej ustawie bardziej dostępny dla tych, którzy nie mieli w rodzinie tradycji prawniczych, więc nieco mniej elitarny, co wedle krytyków tego "otwarcia" może oznaczać nie tylko mniejsze zarobki dla adwokatów, ale przede wszystkim pogorszenie jakości świadczonych usług. Istnieje wiele specjalizacji w ramach szeroko pojętego zawodu prawnika, a jednym z nich jest właśnie adwokat. Potocznie kojarzy się z kimś, kto broni oskarżonych o różne przestępstwa, więc z czymś nieuczciwym - adwokat wyszukuje okoliczności łagodzące, stara się zmniejszyć wymiar kary lub całkowicie uniewinnić podsądnego. Lecz nie do końca tak jest, bo adwokat nie tylko broni przestępców, lecz także może występować w imieniu poszkodowanych, a także wykonywać inne czynności prawnicze.

Studia prowadzące do zdobycia i wykonywania zawodu adwokata nie należą do najłatwiejszych, ponieważ przyszli adwokaci muszą spełnić wiele warunków: zdobyć specjalistyczną wiedzę, często przyswajaną na pamięć (artykuły Kodeksu Karnego, itd.), co niektórzy uznają za minus tych studiów ("taka pamięciówka" - słyszy się opinie o studiach prawniczych, co nie do końca jest prawdziwe), a także nauczyć się wypowiadać na forum, w obecności wielu ważnych osób, w niesprzyjającej zwykle emocjonalnie atmosferze sali rozpraw sądowych. Musi zatem znać prawo współczesne, ale wiedzieć, skąd się wzięły poszczególne przepisy, od starożytnego Rzymu poczynając, czyli poznać długą historię prawa europejskiego. Przeważnie studia wiążą się z koniecznością nauki języków obcych i wielu dyscyplin humanistycznych, np. obok historii elementów filozofii prawa, czy różnic w przepisach prawnych poszczególnych państw. Ponadto jak wspomniano adwokat musi być "wygadany", czym dawniej zajmowała się nauka praktyczna o przemawianiu zwana retoryką - sztuką oracji, czyli pięknego mówienia. Dziś prestiż retoryki niestety też upadł (podobnie jak kaligrafii - sztuki pięknego pisania), niemniej każdy adwokat musi umieć co najmniej poprawnie stylistycznie wypowiadać się w swoim ojczystym języku.

Mimo, że studia są trudne i niełatwo otworzyć własną kancelarię taką jak ta, a potem ją utrzymać na rynku, to warto studiować prawo, które nie tylko określa co trzeba czynić, a czego nie wolno, ale objaśnia takie zagadnienia, jak prawa człowieka czy konsumenta. Bez znajomości swoich praw nikt dziś nie może czuć się bezpieczny, a adwokat ma pomóc klientowi rozeznać się w gąszczu często sprzecznych przepisów i pokazać zdradliwe "luki prawne", które mogą stać się źródłem kłopotów w biznesie czy życiu zawodowym.

Fotorelacja

praca

agencje pracy

zatrudnienie

adwokaci