"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

ewidencja pracowników

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

dni w których pracownik przebywał na zwolnieniach bądź usprawiedliwienie lub nieusprawiedliwienie nie był w pracy. Ewidencja powinna być prowadzona regularnie i nieprzerwanie przez cały okres zatrudnienia danego pracownika. Trzeba pamiętać, że najczęściej wykorzystywane przez pracodawców listy obecności, nie spełniają według prawa obowiązku ewidencjonowania czasu pracy. Stanowić mają raczej narzędzie Zobacz całość