"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

ewidencja czasu pracy

Lista zadań? Must have!

Lista zadań? Must have!

Mówi się, że w świecie korporacji, szansę na przetrwanie mają tylko najodporniejsi. Nawał pracy połączony z wysokimi wymaganiami szybko weryfikuje, kto ma szansę na zrobienie kariery, a kto odpadnie już w przedbiegach. W korporacyjnym pędzie najistotniejsza jest odpowiednia organizacja czasu pracy. Na całe szczęście współczesna technika przychodzi tutaj z pomocą.Postęp w dziedzinie technologii mobilnych, który dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, jest wręcz ogromny. Ujednolicenie systemów operacyjnych i Zobacz całość

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

wprowadza również popularne dziś imienne karty magnetyczne, które przykłada się do czytników w momencie rozpoczęcia pracy i jej zakończenia.W zapisach ewidencyjnych powinny znaleźć się informacje o pracy w poszczególnych dobach, w tym w niedziele, w dni świąteczne, dyżury w godzinach nocnych oraz w dniach w których występują godziny nadliczbowe. Rejestrować trzeba również wykorzystywane urlopy oraz zapisywać Zobacz całość