"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

coaching

Kiedy przyda nam się coaching?

Kiedy przyda nam się coaching?

może osiągnąć to, co chce, potrzebny jest mu tylko umiejętny coaching osobisty.Kiedy coaching może okazać się przydatny?1. Po pierwsze w przypadku wszelakiego rodzaju lęków i fobii. To one nas tak skutecznie hamują, one sprawiają, że mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć samych siebie. Szkoła coachingowa na ma celu uzmysłowienie nam, że wszelkie ograniczenia tkwią tylko i wyłącznie w głowie. To mózg podpowiada nam, że czegoś się boimy, że czegoś nie umiemy, bo takie są Zobacz całość