"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

bhp

Odzież ochronna do pracy

Odzież ochronna do pracy

Istnieje w Polsce wiele zawodów, które wymagają posiadania specjalnego, ochronnego ubrania. Jest to kwestia unormowana prawnie, dlatego każdy pracownik, który jest narażony na jakiekolwiek niebezpieczeństwo z powodu wykonywanej pracy, powinien posiadać specjalny sprzęt ochronny. Sklep artykulami bhp ma ogromny asortyment, Zobacz całość

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Każda działalność prowadzona w Polsce, podlega regulacjom prawnym. Wytyczne, co do jej prowadzenia znajdziemy w konkretnych ustawach i rozporządzeniach wydanych przez organy władzy ustawodawczej. Niektóre formy działalności, ze względu na swoją specyfikę, podlegają nie tylko przepisom ogólnym, ale też szczegółowym. Taką formą jest gabinet kosmetyczny, któremu stawiane są szczegółowe wymagania sanitarne, określone w Zobacz całość

Bezpieczna praca z odpowiednimi barierkami

Bezpieczna praca z odpowiednimi barierkami

Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na właścicieli zakładów produkcyjnych i magazynów wielkopowierzchniowych obowiązek stosowania barierek ochronnych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pracowników w czasie przebywania w zakładzie pracy.Barierki ochronne, a raczej całe systemy, stosowane są podczas pracy na wysokościach. Stosuje się je także przy wszelakiego typu zbiornikach, które znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza firm z branży przetwórstwa spożywczego oraz zakładów chemicznych. Systemy barierek ochronnych zabezpieczają pracowników zakładu przed wpadnięciem do zbiornika i utopieniem się lub poparzeniem. Barierki i systemy barierek stosowane są także jako osłona przy potężnych maszynach. Dzięki temu pracownicy przez pomyłką albo na skutek nieszczęśliwego poślizgnięcia się, nie zostaną poranieni przez pracujące Zobacz całość