"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

adwokaci

Praca adwokata

Praca adwokata

Zawód adwokata należał niegdyś obok nauczyciela, lekarza i księdza do najbardziej prestiżowych zawodów. Studia prowadzące do wykonywania zawodu adwokata były i są nadal trudne i wyczerpujące, choć prestiż tego zawodu, podobnie jak pozostałych wymienionych, nieco się zmniejszył. Tradycyjnie był to zawód elitarny, często przekazywany z pokolenia na pokolenie (oczywiście przekazywano kancelarię adwokacką, a nie sam zawód), zamknięty. Niedawno zawód adwokata stał się dzięki specjalnej ustawie bardziej dostępny dla tych, którzy nie mieli w rodzinie tradycji prawniczych, więc nieco mniej elitarny, co wedle krytyków tego "otwarcia" może oznaczać nie tylko mniejsze zarobki dla adwokatów, ale przede wszystkim pogorszenie jakości świadczonych usług. Istnieje wiele Zobacz całość