"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

lipiec 2017

Prawnik pomocą w sporze z pracodawcą

Prawnik pomocą w sporze z pracodawcą

Współczesne regulacje związane z zatrudnianiem pracowników w szczegółowy sposób określają zasady i wymagania dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Mimo to, często zdarzają się sytuacje, gdy rozwiązanie umowy o pracę nie przebiega tak bezproblemowo, jak powinno to wyglądać zgodnie z literą prawa. Jak można rozwiązać umowę o pracę Zgodnie z zapisami kodeksu pracy umowę o pracę rozwiązuje się w drodze jednego z trzech możliwych sposobów: poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie umowy oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie... Zobacz całość

Praca adwokata

Praca adwokata

Zawód adwokata należał niegdyś obok nauczyciela, lekarza i księdza do najbardziej prestiżowych zawodów. Studia prowadzące do wykonywania zawodu adwokata były i są nadal trudne i wyczerpujące, choć prestiż tego zawodu, podobnie jak pozostałych wymienionych, nieco się zmniejszył. Tradycyjnie był to zawód elitarny, często przekazywany z pokolenia na pokolenie (oczywiście przekazywano kancelarię adwokacką, a nie sam zawód), zamknięty. Niedawno zawód adwokata stał się dzięki specjalnej ustawie bardziej dostępny dla tych, którzy nie mieli w rodzinie tradycji... Zobacz całość