"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

kwiecień 2014

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Gabinet kosmetyczny w świetle wymogów sanitarnych

Każda działalność prowadzona w Polsce, podlega regulacjom prawnym. Wytyczne, co do jej prowadzenia znajdziemy w konkretnych ustawach i rozporządzeniach wydanych przez organy władzy ustawodawczej. Niektóre formy działalności, ze względu na swoją specyfikę, podlegają nie tylko przepisom ogólnym, ale też szczegółowym. Taką formą jest gabinet kosmetyczny, któremu stawiane są szczegółowe wymagania sanitarne, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2004 roku.Zakład kosmetyczny w rozporządzeniu tym definiowany jest jako zakład świadczący usługi w... Zobacz całość