"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

luty 2014

Bezpieczna praca z odpowiednimi barierkami

Bezpieczna praca z odpowiednimi barierkami

Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na właścicieli zakładów produkcyjnych i magazynów wielkopowierzchniowych obowiązek stosowania barierek ochronnych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pracowników w czasie przebywania w zakładzie pracy.Barierki ochronne, a raczej całe systemy, stosowane są podczas pracy na wysokościach. Stosuje się je także przy wszelakiego typu zbiornikach, które znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza firm z branży przetwórstwa spożywczego oraz zakładów chemicznych. Systemy barierek ochronnych zabezpieczają... Zobacz całość

Jak przetestować kandydatów do pracy

Jak przetestować kandydatów do pracy

Normalna procedura rekrutacyjna skonstruowana jest z 3 etapów. Najpierw kandydaci nadsyłają swoje dokumenty, z reguły pośród których standardowo znajduje się list motywacyjny a także życiorys. Na tym etapie rozpoczyna się wstępna selekcja podań a także odrzucenie aplikujących, których profil kompetencyjny czy mentalny nam nie odpowiada. Drugi etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna pracodawca. Klasyczne testy na rozmowach kwalifikacyjnych nie są zbyt złożone oraz zawierają kilka pytań podstawowych, dzięki którym jesteśmy w stanie przekonać się, czy dany kandydat... Zobacz całość