"Wszyscy na co dzień spotykamy się z bezpieczeństwem i higieną pracy."

Problem wypadków przy pracy jest tak stary jak stara jest cywilizacja. Jednak w odległych czasach nie stanowiło to wielkiego problemu.
Warsztaty pracy przeważnie napędzane były siłą mięśni człowieka lub zwierzęcia. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wykorzystywano siłę wiatru lub wody. Tak więc wytwarzana energia była stosunkowo niewielka. Należy również pamiętać, że cena życia ludzkiego nie była wygórowana.

Znaczący przełom przyniósł dopiero XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały znaczącą zmianę warunków pracy. Znaczna ilość energii, duże skupiska pracowników i to wszystko na niewielkiej przestrzeni nowoczesnego zakładu przemysłowego. Taka sytuacja zaowocowała powstaniem nowych, nieznanych dotychczas niebezpieczeństw.

Jako pierwsze w zaistniałej sytuacji zorientowały się władze państwowe krajów uprzemysłowionych. Wprowadzono ochronę najsłabszej grupy pracowników - pracujących kobiet i dzieci. Jako pierwsza uczyniła to Anglia w 1833 r. powołując do życia inspekcję fabryczną.

styczeń 2014

Czas na podwyżkę

Czas na podwyżkę

W aktualnych czasach rynek pracy doświadczył zmiany zakrojone na niespotykaną skalę, szczególnie pod względem mobilności pracowników. Pączkowanie oddziałów nowych spółek, otwieranie dywizji globalnych korporacji sprzyja mobilności i płynności pracowników, którzy przenoszą się za lepszą pracą po świecie a także kontynencie. Nowe oferty pracy to wielkie możliwości w zakresie uzyskiwania wyższego wynagrodzenia albo też wchodzenia na kolejne stopnie kariery. Dawniej pracownicy byli przywiązani do tego samego miejsca pracy i do jednego pracodawcy. Dziś mobilność jest... Zobacz całość

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

O konieczności ewidencjonowania czasu pracy.

Każdy pracodawca z racji pełnionej funkcji i zatrudniania pracowników, ma wiele obowiązków wobec osób z którymi wiąże go stosunek pracy. Szczególnie ważnym aspektem jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Jest to obowiązek wynikający z zapisów w Kodeksie Pracy.Ewidencjonować czas pracy można na wiele sposobów. Najczęściej, podczas prowadzenia ksiąg obecności, deklarowanych własnoręcznym podpisem. Wiele firm wprowadza również popularne dziś imienne karty magnetyczne, które przykłada się do czytników w momencie rozpoczęcia pracy i jej zakończenia.W zapisach... Zobacz całość